Alates augustist! Muusikateraapia programm ATH/aspergeri sündroomiga lapsele.

Autismispektrihäirega laste arv on olnud pika aega kasvus. Ja seda nii nende laste osas, kellel on vastav diagnoos, kui ka nende osas, kellel ilmnevad vastavad raskused. Tavapäraselt mõjub sellistele lastele ärevust suurendavalt ka närviline keskkond, ebapiisav tähelepanu, oma emotsioonide kontrollimatus. Paraku ei ole rehabilitatsioonisüsteemis piisavalt ressursse, et kõiki lapsi piisavalt teenustega toetada ning puudu on ka spetsialistidest, kes seda suudaksid teha.

Muusikateraapia on ATH/aspergeri sündroomiga lastele sobilik teraapia, mille käigus saab lapsele õpetada rahulikku olekut, suurendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, õpetada piiridest ja reeglitest kinni pidamist ning oma tunnetega kontaktis olemist ja nende maandamist. Lisaks eneseregulatsiooni võime kasvule, arendab pillimäng ka lapse kognitiivseid võimeid, areneb mälu, eneseväljendus- ja sotsiaalsed oskused. Kõik see toimub lastega üldjuhul läbi pillide mängimise kasutades spetsiaalseid harjutusi. Aga kasutatakse ka muusika kuulamist, laulmist ja ise muusika loomist. 

Programmi eesmärk on Muusika- Ja Teatriakadeemia muusikateraapia põhikursuse lõputöö raames loodav harjutuste programm „muusikateraapilised ülesanded ATH/aspergeri lastele“. Eesmärk on koostada ülesannete kogumik, mida saavad kasutada nii lapsevanemad kui pedagoogid, et toetada ja arendada erivajadustega last.

Kes on programmi sihtgrupp? Lapsed, kellel on probleeme püsivuse, tähelepanu, keskendumise, sotsiaalsete suhete, enesekindluse ja väljendusega. Eeskätt on programmi oodatud 4-10a lapsed. Vabade kohtade olemasolul võtame ka vanemaid lapsi programmi. Gruppi võetakse maksimaalselt 12 last. Lapsel ei pea olema vastavat diagnoosi.

Mida programm sisaldab? Kõigi programmis osalevate lastega toimuvad esmalt individuaalsed seansid ning vastavalt laste muutustele, toimub seejärel töö väikeses grupis, mis on omakorda lapsele oluline enesearengu võimalus. Kuid grupini jõudmiseks on vajalik lapse teatavate võimekuste saavutamine individuaalses teraapias. Gruppi kuuluvate lastega toimub individuaalne teraapia kokkulepitud mahus (eeldatavalt 10-12 korda) ning seejärel saab hinnata lapses toimunud muutusi ja liikuda võimaluse korral edasi grupiteraapiasse. Kõigi lastega rakendatakse kindlat muusikateraapiliste ülesannete kogumit lähtudes lapse vajadustest ja eripäradest. Ühe individuaalse seansi pikkuseks on 30-45 minutit, sõltuvalt lapse võimekusest.

Kaks lähenemist ja kaks võrdlusgruppi

Programmi raames luuakse kaks võrdlevat gruppi

a) Teraapias käib ainult laps

b) Teraapias käib laps ning vanem (kogemusnõustamine või muusikateraapia)

Programmi üheks alaeesmärgiks on ka mõõta, kas ja millised erinevused esinevad muusikateraapia tulemusel lapse üldises käitumises ja tundeelu muutustes, kui lapsevanem tegeleb enda tasakaalu, pingete, ärevuse ja enesetundega samaaegselt. Seetõttu ootame programmi ka lapsevanemaid. Grupi jagame 50/50 põhimõttel ehk 50% lapsed, kelle vanemad ei osale programmi ajal teraapias/nõustamises ja 50% lapsed, kelle vanemad osalevad. Sellise metoodika tulemusel saame võrrelda, kas ja kui olulist mõju avaldavad vanemas toimuvad muutused lapse muutustele.

Lapsevanemale pakume võimalust programmi raames kogeda muusikateraapiat või kogemusnõustamist. Mõlemal juhul on seansi pikkuseks 1,5h. Muusikateraapia kasuks valides, eeldame, et vanem osaleb vähemalt 6 korral (1 kord sissejuhatus, teraapia tutvustamine, enda tasakaalu hindamine ja teraapiale eesmärkide seadmine, 2-5 kord sisulised seansid, 6 kord kokkuvõte). Kogemusnõustamise kasuks valides eeldame vähemalt kahte kohtumist nõustajaga.


Mis on vanema roll? Gruppi kuulumiseks peavad lapse vanem(ad) • olema valmis vajadusel osalema koos lapsega teraapia seansil (nt tagasiside andmiseks, harjutuste õpetamiseks). Tegemist on üksikute kordadega, mitte igakordse kaasas käimisega. Laps osaleb teraapias ilma saatjata; • olema valmis tegelema enda ärevuse ja pingetega individuaalses teraapias, kui selline vajadus lapse teraapiaseansside jooksul selgub. Ei ole harv juhus, kui vanema ärevus kandub lapsele, mistõttu vanema enese- ja meelekindlus ning rahulik meel on äärmiselt oluline.

Tulemuste mõõtmine 

Programmi käigus on oluline osa lastega toimuvate muutuste mõõtmine rakendatavate ülesannete tulemusel, mistõttu mõõdetakse võimekusi nii programmi sisenedes, vahepeal kui selle lõppedes. Mõõtmiseks kasutatakse

 • videoid (nägemaks erinevust programmi tulles ja väljudes)

 • ajalisi mõõtmisi (nt rahusolekus püsimise ajaline muutus, pillimängule keskendumise ajaline muutus jms)

• vanemapoolne hindamine küsimustiku baasil programmi sisenedes ja väljudes

• terapeudi kirjeldused muutuste osas

Isikuandmete töötlemine 

Programmis osalemiseks töödeldakse registreerimislehel toodud andmeid ning seansside käigus kogutud andmeid eesmärgiga pakkuda lapsele tema vajadustest ja eripäradest lähtuvat lähenemist. Kõiki selliseid andmeid töödeldakse anonümiseeritult ehk kasutades ainult terapeudile teada olevat koodi.
Lapse terviseandmed on eriliigilised isikuandmed ja neid töödeldakse programmis osalemise ajal s.t lapse teraapias osalemisel tehakse video esimesel kohtumisel, vahepeal ning lõpus. Kõiki videoid kasutatakse ainult vanematele tagasiside andmiseks, programmi mõju hindamiseks ning vajadusel lõputöö juhendajaga/supervisioonides programmi ja lõputöö loomisel. Videod luuakse anonümiseeritult ehk lapse nime ja muid isikuandmeid videod ei sisalda. Videoid säilitatakse krüpteeritult ning peale lõputöö kaitsmist kustutatakse kõik videod.

 
Mis programmis osalemine maksab? 

  • Raplas Individuaalne muusikateraapia seanss lapsega, 30-45 minutit: 15EUR
  • Individuaalne muusikateraapia seanss täiskasvanuga, 90 minutit: 35EUR
  • Individuaalne kogemusnõustamine täiskasvanuga, 90 minutit: 20EUR
  • Mujal piirkonnas (toimub piisava arvu laste korral) Individuaalne muusikateraapia seanss lapsega, 30-45 minutit: 20EUR
  • Individuaalne muusikateraapia seanss täiskasvanuga, 90 minutit: 40EUR
  • Individuaalne kogemusnõustamine täiskasvanuga, 90 minutit: 25EUR

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Tasumine arve alusel kord kuus. Kõigi programmis osalejatega sõlmitakse ka kirjalik leping.

Kuidas programmi registreeruda?
Programmiga liitumiseks kirjuta aadressile siiri@ojaveere.ee


Eelmine
Enda emotsioonide ja tunnetega hakkamasaav laps on tasakaalus, rahulik ja rõõmus. 
Järgmine
Otsid ellu rõõmu? Kuula death-metal’i

Vastused puuduvad

Email again: