Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses


Oleme partneriks ISTE projektis Raplas, Türil ja Tallinnas, osutades teenuseid KOV poolt suunatud klientidele. 
Projekti sisu ja tingimuste saab lugeda https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-iste-rakendamine

Rapla projekti info https://rapla.ee/iste 
Türi projekti info https://www.tyri.ee/pilootprojekt-iste
Tallinna projekti info https://www.tallinn.ee/et/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames.