Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses


Oleme partneriks ISTE projektis Rapla, Kehtna, Kohila, Türi, Paide, Järva ja Tallinna KOV' dele, osutades teenuseid KOV poolt suunatud klientidele. 
Projekti sisu ja tingimuste saab lugeda 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande


Rapla projekti info https://rapla.ee/iste 
Türi projekti info https://www.tyri.ee/pilootprojekt-iste
Tallinna projekti info https://www.tallinn.ee/et/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames.