Mis toimub loovteraapias? Kuula podcasti, kus muusikaterapeut Siiri Viil selgitas, kuidas võib välja näha üks muusikateraapia või kunstiteraapia seanss. 

Loovteraapiad jagunevad neljaks: 

  • muusikateraapia, 
  • kunstiteraapia, 
  • tantsu- ja liikumisteraapia ning 
  • draamateraapia. 

Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoteraapiat rakendavas ravis ja rehabilitatsioonis, kus terapeut kasutab loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-looming. Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:

• võimaldab suhtlust olukordades, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;

• loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;

• loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Loovterapeut rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi lähtudes iga inimese eripärast. Loovterapeudi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine.

Loovteraapiast saab täpsemalt saab lugeda: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10543799