Kunstiteraapia üheks eesmärgiks on väljendada enda mõtteid, soove ja tundeid.  Kunstiteraapia aitab inimesel enda emotsioonidest paremini aru saada ning  neid läbi kunsti kergemini edasi anda. Looming, mis jõuab sõnadest sügavamale, võimaldab väljendada mitmeid tähenduste kihte, kõneledes meile asjadest, mida on keeruline sõnadesse panna ja annab võimaluse näha oma olukorda uuest vaatenurgast.
Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunstilise eneseväljenduse oskusi ja kogemusi. Kõige olulisem on protsess ise, mille käigus toimub pingete vabastamine, hinge, vaimu ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine. Kunstiga tegelemine mõjub rahustavalt ja maandab stressi. See annab võimaluse olla endamisi ja vaadata endasse ning annab valikuvabaduse väljendada ennast nii, nagu klient ise soovib. Selline väljendus kunsti abil annab kliendile turvalise ruumi, et uurida enda sees peituvaid võimalikke valusaid kogemusi. Kunstiterapeudi abil töötatakse läbi raskeid tundeid, ilma, et klient tunneks end neisse uppununa. Kunsti kasutamine eneseväljendusena aitab turvaliselt jõuda oma sisemise mina sügava mõistmiseni.