Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos otsuseid ja koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Pere lahendusringi abil saab ennetada peres probleemide süvenemist, parandada keerulisi peresuhteid ning see aitab ka lapsevanematel ja lapse lähedastel taas omavahel suhtlema hakata, seades esikohale lapse heaolu. Pere lahendusringi meetod kuulub taastava õiguse lähenemiste hulka.

Pere lahendusringi suunab pere lapse juhtumikorraldaja, kelleks võib olla näiteks lastekaitsetöötaja, sotsiaalpedagoog või mõni teine last toetav spetsialist, kes märkab, et sellest võiks perele abi olla.   Teenusele tulles, suhtleb meie spetsialist perega ning arutab nendega läbi pere eesmärgid, et selgitada välja pere tugevused ning ressursid. Ta uurib ka, kes kuuluvad pere laiendatud tugivõrgustikku ja kes osalevad. Need on lapse ja pere jaoks olulised inimesed – sugulased, peretuttavad, naabrid jne. Siis kohtub ta kõigi pere tugivõrgustiku liikmetega ning valmistab nad ette pere lahendusringi koosolekuks. Protsessi on kaasatud ka lapsed, kellega spetsialist kohtub lapsele sobivas kohas ning uurib ka lapselt, millised on lapse mured ja ootused lahenduste leidmisel. Ta küsib lapselt ka tema jaoks oluliste inimeste kohta, kes peaksid osalema lahendusringi koosolekul.

Koosolek toimub perega kokkulepitud ajal ja kohas, neutraalses ruumis ning sellel osalevad perevõrgustikku kuuluvad inimesed, koordinaator ja suunaja. Koordinaator räägib koosolekul üle koosoleku eesmärki, protsessi ja lepitakse kokku reeglites. Koosoleku tulemusel koostatavast tegevusplaanist leiab pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. Kuu aega hiljem toimub järel-kohtumine, et hinnata, kas kokkulepped toimivad.

Pere Lahendusringi tutvustamise videot saab vaadata  

Pere Lahendusringist saab lugeda:
https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/pere-lahendusring-annab-pohivastutuse-tagasi-perele 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/raskustes-peredele-tuleb-appi-lahendusringi-meetod 
https://opleht.ee/2022/11/pere-lahendusring-meetod-mis-annab-vastutuse-tagasi-perele/