Traumateraapia kui psühhoterapeutiline meetod on praegusel hetkel enim uuritud ja kontrollitud traumaatiliste kogemustega seotud probleemide ravimeetod.
Traumade all peetakse silmas olukordi või sündmusi,  mis mõjusid inimesele traumeerivalt ja avaldavad mõju tema igapäevasele funksioneerimisele. Need võivad olla tõsised kaotused, väärkohtlemised, õnnetused, looduskatastroofid, sõjaga seotud läbi elamised või inimese enda subjektiivsed hinnangud temaga seotud sündmusele, mis teiste arvates ei pruugi olla midagi "erilist". Inimesed on erinevad ja seega on nende kogemused erinevad. Mõnel puhul on inimene
teadlik teda raskesti mõjutanud sündmusest, teinekord võib trauma ära tunda selle järgi, et inimene avastab end teatud kindlates olukordades "üle" reageerimas. 

Enamasti toimub traumaatiliste töötlus ajus loomulikult. Juhul kui inimene on kogenud korduvalt traumasid või nendest tekkinud tugevat stressi, võib olla loomulikult paranemine häiritud ja algne trauma kogemus jääda ajus töötlemata. Hiljem, kui inimene kogeb midagi sarnast algselt trauma põhjustanud olukorraga, võivad töötlemata mälestused koos emotsioonidega üles kerkida. Töötlemata mälestustega seotud reaktsioonid võivad vallanduda sarnastes olukordades, keskkonnas, sarnaste inimeste, helide, keha aistingute ja kellegi käitumise tõttu. Töötlemata emotsioonid võivad olla häire(te) tekke aluseks.

Traumateraapia aitab kliendil töödelda traumaatilisi mälestusi, vähendades nende negatiivset mõju ja arendada uusi toimetulekumehhanisme.