Muusikapala kuulates on inimeste tunded ja emotsioonid erinevad. Nt kuulates tugeva rütmiga ja kiire tempoga lugu, võib mõnel kliendil tekkida halb enesetunne, ärevus, südamekloppimine vms. Teisele kliendile on selline muusika omane ja tavapärane. Samas ei pruugi kiiret muusikat armastav inimene olla võimeline kuulama kurba ja melanhoolset muusikat, mis teisele on jällegi omane ja meeldiv.

See, milline muusika on inimesele meelepärane, millised laulud on tema lemmikud, kõneleb sellest, mis toimub inimese sees. Ei ole olemas muusikat, mis tekitaks kõigis inimestes samasuguseid tundeid või emotsioone. See pole võimalik! Sinu sees on sinu lugu ja muusika peegeldab seda, mis on inimesele hetkel iseloomulik ja teda kirjeldav.