Ema hääle olulisus

Beebiootuse ajal kuuleb beebi üsas olles peamise helina ema südamelööke, mille helitugevus on ligi 100dB (peaaegu sama tugev, kui ööklubi muusika). Kuid see rütm on lootele märk turvalisusest, kindlast mustrist tema ümber. Samuti kuuleb loode ema häält. Lapse sündimisel, kuuleb laps taas seda imelist heli, ema häält, mis annab talle turvatunde. Kuid imiku eas hakkab laps kuulma ka teisi helisid: ema pahandavat häält, ema elevuses häält, ema kurba häält. See kõik tundub lapsele õige ja hea.  Ja laps hakkab neid järgi tegema, sest  neid hääli teeb ju tema ema. Kui lapse lalina peale ema ägestub, tõstes häält või reageerides muul emotsionaalsel viisil, arvab laps, et nii peab reageerima ning tõstab samuti häält. Ema ju tegi ka nii!

Vanema ja lapse vaheline turvaline suhe
On tehtud uuringuid, kuidas mõju väikelapsele, kui ema ei reageeri väikelapse lalinale, emotsioonidele. Sellised lapsed saavad psüühiliselt traumeeritud ning reageerivad vastavalt. 
Vanema ja lapse vaheline kiindumussuhe hakkab arenema vanema jaoks juba raseduse ja imiku jaoks mõne kuu vanuses. Lapse “mina”-tunne kujuneb turvalise seotussuhte käigus oma vanematega ning sellest omakorda kujuneb lapse enesekontrolli ja tunnete regulatsiooni oskused. Kui lapse turvatunne ei ole piisav, võtab see lapselt huvi ja uudishimu (mis on arengu aluseks) ning võib põhjustada lapsele pöördumatuid häireid.

Muusikateraapias saavad vanem ja laps koos läbi laulmise, häälitsemise ja pillimängust saadava positiivse emotsiooni oma sidet tugevdada või taastada. Samuti on see osa vanema-lapse vahelisest suhtlemisest, kui sõnu veel ei ole. Selle tulemusel tugevneb side vanema ja lapse vahel, laps õpib maailma tundma ja seda usaldama. Vähem oluline ei ole ka ema jaoks sotsiaalne kuuluvus ja suhtus teiste emadega muusikateraapia grupis. 
Lapse arengu osas mõjutab varajane kokkupuude muusikaga ja muusikaliste tegevustega lapse emotsionaalset arengut, eneseregulatsioonivõimet, sotsiaalseid oskusi. On ka leitud, et varajases eas muusikalisi tegevusi teinud lapsed on kooliküpsemad, omavad kiiremini lugemisoskuse ja on matemaatikas võimekamad.

Lisa saab lugeda  https://heureka.postimees.ee/6540721/muusikateadlane-beebid-vajavad-ninnutamist?_ga=2.136522544.1261860031.1551025813-955891265.1515481526&fbclid=IwAR38u4TqnFfDccw4jeYs-QQ1W2zUOSkpJrrUKh_6v5pYkfJc__kPFHElJD8

https://www.canr.msu.edu/news/music_in_early_childhood_has_a_direct_link_to_reading_readiness?fbclid=IwAR3mH5_1_KvIbqAG6_n5L-Yfb2KGZNChAz3FtL5ZGYms5NVAe48d7GmF0Dc