Alissa on kunstiterapeut, kes on pühendunud laste ja noorte toetamisele läbi loovteraapia. Alissa on lisaks Tallinna Ülikooli kunstiteraapia magistrikraadi läbinud ka palju erinevaid täiendkoolitusi õppides
  • psühholoogiat, 
  • Lapse ja vanema psühhoteraapia aluseid, 
  • lapse ja vanema suhte toetamist kunstiteraapia meetoditega
  • lapse depressiooni aspekte, 
  • laste seksuaalse väärkohtlemise Sensoa Lipusüsteemi mudelit, 
  • erinevaid trauma koolitused
  • lahenduskeskse lühiteraapia aluseid
  • vaikuseminutite tehnikaid
  • fotograafiat, keraamikat

Alissa töötab ka Tallinna Lastekodu Teraapiakeskuses ja LOOV teraapiakeskuses terapeudina ning on oma teadmisi jaganud ka Tallinna gümnaasiumides kunstiteraapia valikainet ning Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiaga seotud aineid andes.