Anneli Valdmann - psühholoog-nõustaja

Koos loomine on see, mis mulle Aitaja töö juures kõige rohkem meeldib. Me saame luua vaikset-vargset elule ärkamist või hoogsat kasvamist. Kohtumiste teemad toob kaasa klient kohtumiste sisu loome koos.

Ma teen seda tööd südamest ja armastusega, sest olen oma loomult harmoonia looja. Minu esimeseks elukutseks oli arhitektuur ja ruumikujndus. Siis lõin ma harmooniat inimeste ümber lootes, et meeldivad ruumid teevad meeldivaks ka enesetunde. Psühholoogi ja nõustajana loon ma harmooniat inimeste sees, nende "sisemises ruumis". Lõpuks hakkab see kiirgama inimestest välja. Ümbritsevasse ruumi. Teistele inimestele. Minu jaoks on võrdselt huvitavad nii üks-ühele kui gruppidega töötamine.

Oma töös pean ma oluliseks inimlikku sidet, usaldust ja koostööd. Lähtun "tee otsija" soovidest, olemusest, hetke ressurssidest ja võimalustest. Tunnetus ja analüüs käivad käsikäes. Selle lähenemise tuuma võtavad kokku mittedirektiivse toetava teraapia põhimõtted. (Ingliskeelne nimetus - Non-Directive Supportive Therapy - NDST) Selle suuna lähenemisi olen ma omandanud nii superviisori kui lahenduskekse teraapia väljaõpetes, aga ka leinatöö ja psüühikahäiretega inimestega töötamise programmides, jungiaanliku psühhoanalüütilise teraapia protsessides. Baasi annavad ülikooli pühholoogiaõpingud bakalaureuse ja magistri tasandil.

Kvalifikatsioon: magistrikraad psühholoogias, sotsiaalvaldkonna superviisori kvalifikatsioon, läbitud lahenduskeskse lühiteraapia algtase ja edasijõudnute õppe, läbinud tugigrupi juhendaja koolituse, läbitud kriisinõustamise koolitus, läbitud kognitiiv-käitusmisteraapia autogeense treeningu
baaskursus,  Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ja Eesti Kogemusnõustajate Koja liige.