Hedvig Plekksepp - kunstiterapeut

Kunstiterapeudina on minu jaoks oluline luua turvaline ja toetav keskkond, kus klient saab vabalt jagada nii verbaalselt kui visuaalselt oma muresid, tundeid ja mõtteid ning aidata tal läbi loovtöö teadvustada oma tugevusi ja ressursse, näha uusi vaatenurki olukordadele ja mõista paremini nii ennast kui teisi. Kunstiteraapia sobib nii igapäevaste pingete leevendamiseks ja lõõgastumiseks, kuna loovtegevus juba iseenesest võib mõjuda rahustavalt ja tervendavalt, kui ka töötamiseks valusate tunnete ja kogemustega, mida võib visuaalselt olla kergem väljendada kui sõnalisel teel. Kunstiteraapia on eriline ka selle poolest, et see aitab tuua esile kõikides inimestes peituva loovuse. Seda kinnitab minu isiklik praktiline kogemus mitmete erinevate klientidega, kes on enne kunstiteraapiaga alustamist veendunud, et nad ei oska üldse ennast loovalt väljendada, kuid hiljem, eneselegi üllatuseks avastavad, et nad on palju loomingulisemad kui arvasid, kogedes saavutuselamust kunstilisest tegevusest.

Kvalifikatsioon: kunstiteraapiate magister