Piret Pent-Miiling - eripedagoog

Olen sotsiaalvaldkonnas töötanud üle 15 aasta ja oman kogemusi erivajadustega laste ja täiskasvanute juhendamisel kui ka lapsevanemate ja lähedaste nõustamisel. Pean väga oluliseks võrgustikutööd, inimene ei ole kunagi üksi. Tugivõrgustiku nõustamine ja toetamine on sama oluline, kui kliendi taastumisprotsess. Oma töös saan aidata teisi paremate ja sobivamate valikute tegemisel oma lähedaste toetamise teel.

Kvalifikatsioon: eripedagoogika bakalaureus, tegevusjuhendaja väljaõpe, tugiisiku väljaõpe, alkoholi sõltuvusega inimeste nõustaja, läbinud koolituse "Toimetulek agressiivse käitumisega",läbinud 160 h pedagoogikakoolituse, läbinud toetatud töölerakendamise koolituse