Tööandjale on töötaja töölt puudumine või töölt lahkumine suur rahaline kulu. Samas oodatakse töötajatelt efektiivsust ja kvaliteetset töösooritust. Maailmas ja ümbritsevas keskkonnas sh töötaja eraelus toimuv mõjutab aga nii tööalast sooritust, meeleolu kui motivatsiooni. Tark tööandja toetab oma töötaja vaimse tervise hoidmist - olgu siis maksuvaba summa ulatuses või sellest enam. Paljud tööandjad pakuvad ka erinevaid vaimse tervise lühiseminare (sh veebiseminarid) ning pikemaid koolitusi. Soovime ka siin anda oma abikäe erinevate koolituste ja teenuste osas.

Pakume organisatsioonidele võimalust sõlmida püsiv teenusleping oma töötajatele vaimse tervise toetamiseks. Püsilepinguga tagame teenuste kättesaadavuse ilma järjekorrata. Teie töötajatele pakume järgmisi võimalusi:

  • Loovteraapiad (muusika-, kunsti-, tantsu- ja liikumisteraapia)
  • Psühhoteraapia sh traumakeskne lähenemine
  • Pereteraapia
  • Mänguteraapia
  • Hääle- ja kirjandusteraapia
  • Kogemusnõustamine (nt sõltuvused, täiskasvanu ja lapse ATH, suitsiid ja lein)

Vaimse tervise toetamisel Teie töötajatele selgitame koostöös töötajaga tema probleemi sisu ja vajaduse ning soovitame teraapialiigi, vajadusel ka mitme sekkumise kombinatsiooni.

Teenuse osutamise protsess: töötaja võtab meiega ühendust, selgitame vajaduse ning peale teenuse osutamist esitame Teie ettevõttele kalendrikuu jooksul osutatud teenuste eest koondarve. Aruandluses töötajate eriliigilisi isikuandmeid me ei avalda.

Maksumus: vastavalt meie veebilehel avaldatud hinnakirjale