Meile on tähtis, et meie spetsialistid oleksid kvalifitseeritud - ainult nii saame tagada kliendile kvaliteetse, teadus- ja tõenduspõhise toetuse.
Kõik meie terapeudid on kvalifitseeritud ning omavad kogemust oma erialal. Sageli on meie meeskonna liikmetel ka mitu väljaõpet.

Samuti toetame, et meie terapeudid oleksid järjepidevas enesearengus, mistõttu on nii mõnegi terapeudi kvalifikatsiooniks -"väljaõppes". See tähendab, et lisaks baasharidusele ja juba omandatud teraapiaoskustele, õpib terapeut juurde veel ühte teraapiasuunda. Teraapia väljaõpped on pikad - näiteks pereteraapia puhul kokku 6 aastat, muusikateraapia puhul 3 aastat, millede sisse kuuluvad ka sadu tunde pikad praktikanõuded. Terapeut, kelle kvalifikatsiooni juurde on märgitud "väljaõppes" tähendab, et ta on oma õpingutega nii kaugele jõudnud, et klienditööks vajalikud oskused on omandatud.

Pakume ka esmast kvalifikatsiooni omandavatele teraapia õpilastele võimaluse teha meie keskuses praktikat, mille käigus juhendame ja toetame õppijat. Klient on alati teavitatud, kui temale teenust osutab õppiv terapeut.

Terapeutide ja spetsialistidega saab tutvuda vajutades nende nimele menüüs.