Eve Laiverik - mänguterapeut

Tööelu on mind alati hoidnud laste läheduses.

Laste ja perede rõõmude ning muredega olen kokku puutunud töötades koolipsühholoogina, klassiõpetajana, alushariduse pedagoogina, lasteasutuse juhina ja mänguterapeudina.

Mäng on lapse loomulik tegevus, väljendusviis ja suhtlusvahend. Seega hea ja võimas vahend täiskasvanul lapse ja tema sisemaailmaga kontakti ja usalduse saavutamiseks, arengu toetamiseks ning muutuste poole liikumiseks.

Mänguteraapia toetub lapse poolt juhitud mängule, see tähendab, et laps juhib omas tempos kõike protsesse: algatab, otsustab, juhendab, vastutab, otsib lahendusi, teeb järeldusi jm. Mänguteraapias õpivad lapsed oma tundeid tuvastama ja väljendama, parandama suhtlemisoskusi, lihvima eneseregulatsiooni oskusi ja laiendama oma probleemide lahendamise oskusi.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täiendkoolituskeskuses omandatud muusikateraapia, Perekonnastuudios ABX läbitud pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia baaskoolitused ning Tallinna Ülikoolis omandatud loovterapeutilised lähenemised annavad laiapõhjalisema võimaluse mõista ning aidata lastel ja peredel probleemidele lahendusi leida.

Kuulun Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni ning Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühendusse.

Kvalifikatsioon: magistrikraad koolieelses pedagoogikas ja psühholoogias, mänguterapeudi kutse, muusikateraapia baaskoolitus, pereteraapia baaskoolitus, läbinud lahenduskeskse lühiteraapia kursuse