Merle Hillep - psühholoog, muusikaterapeut,  trauma-keskne neurocoach (väljaõppes) EFT praktik,  SSP praktik   teadveloleku ja heasoovlikkuse praktikate juhendaja, joogaõpetaja,  PLR koordinaator

Iseenda arengus ja ka töös olen lähtunud põhimõttest: Inimene on tervik - oma füüsilise keha, mõtete-tunnete, vaimsuse ja hingelise tasandiga. See lähenemine on mind motiveerinud uudistama inimest erinevaid vaatenurki kasutades, et otsida ja leida tõhusaid lahendusi muutuste tegemiseks ja mustrite muutmiseks ennastarmastava, rõõmsa ja taskaalukama inimese suunas. Muutumine (või ka areng) ei pea olema raske ja ebameeldiv kogemus, pigem loov, avardav ja elujaatav protsess, milles järjepideval harjutamisel ja teekaaslase omamisel on oma kindel koht. Tahan olla kaaslaseks Sinu muutumise teel, et liikuda Sulle sobivas tempos, just Sulle sobivaid tehnikaid kasutades, koos takistusi teadvustades ja rõõme jagades.

Merle on töötanud 5 aastat SA Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse psühholoog-muusikaterapeudina ning on Eesti Muusikateraapia Ühingu juhatuse liige ning Muusikaterapeudi kutse kutse- ja hindamiskomisjoni liige

Kvalifikatsioon: psühholoogia magister, muusikaterapeut kutsetase 7, PRL koordinaator