Berit Merivaik - sõltuvusnõustaja, kogemusnõustaja

Olles kliendiga koos sellel tervenemise teekonnal, on tema arengut, kasvamist ja muutuste protsessi pealt näha imeline - kuidas muutub inimese isiksus ja väärtushinnangud ning sõltuvuste kihi alt koorub välja täiesti uus inimene. Tunnen, et see on mu missioon ja läbi oma kogemuste pagasi ning empaatia on mul oskus mõista oma kliente, mitte andes neile hinnanguid! Kuulata neid, kuulates mitte ainult oma kõrvadega, vaid ka südamega. Oluliseks pean individuaalset lähenemist igale kliendile, ruumi hoidmist, konfidentsiaalsust, kohalolu ja usaldust.

Kvalifikatsioon: kogemusnõustaja (sõltuvused, LGBT, fibromüalgia), läbinud lahenduskeskse lühiteraapia baaskoolituse kogemusnõustajatele, tugiisiku koolituse ja motiveeriva intervjueerimise baaskoolituse. Berit on läbinud ka  Smart Recovery koolituse, mis on grupipõhine tervenemise/taastumise
mudel (taastumisprogramm), milles kasutatakse KKT lähenemist. Tegemist on teaduslikult tunnustatud meetodiga alkoholi, ravimite, narkootikumide, hasartmängude jm sõltuvuste lõpetamiseks.