Sellel aastal uutele klientidele pereteraapiasse aegu pakkuda ei ole. Võimalik on panna ennast järjekorda jaanuari 2023. Jaanuarist on võimalik pöörduda ka meie Tallinna ja Järva keskusesse.

Meie keskus on pühendunud laste, noorte ja lapsevanemate toetamisele rakendades terviklikku lähenemist. 

Terviklik vaade on meie jaoks lähenemine, kus laps on osa perest- ja pere ümber olevast tugisüsteemist. Ilma lapse perekonna toetamiseta on terapeutiliselt võimalik saavutada tulemusi osaliselt. Vajalik on tugi ja muutused ka last ümbritsevas. Lisaks pöörduvad ju ikka terapeudi poole mures lapsevanemad – esmane tähelepanu ja ressurss on alati suunatud vanematel just laste toetamiseks. Ja vanem ise jääb tähelepanu ja toetuseta.

Meie keskuse klientidele koostatakse sekkumiskava, mis lähtub lapse ja pere ühistest vajadustest. Valime ja pakume kõigist meie teenustest just need, mis oleks optimaalsemad ja asjakohasemad. Lisaks jälgime ka terapeutilise suhte kvaliteeti. Vajadusel vahetame terapeuti ja teeme sekkumiskavas muudatused.

Meie teenuste maksumus sisaldab ka regulaarset vanematele tagasiside andmist. Vanematel on võimalik osaleda koolitustel, mida oma keskuse klientide peredele pakume.

Ootame enda juurde lapsi, noori ja täiskasvanuid, kes vajavad tuge ja abi. Diagnoosist peame olulisemaks lapse vajadusi. Teame, kui raske võib olla leida kooliväliseid tegevusi erilistele lastele - kõik meie grupiteraapiad ja teraapiliste tegevuste võimalused on sobilikud abivajavatele lastele (nii HEV diagnoosiga kui vajaduspõhiselt) ja peredele.

Lapsevanematelt ootame valmisolekut osaleda ka ise teraapiaprotsessis (nii lapsega koos kui individuaalselt), kui selleks on vajadus. Sageli on aga laste probleemide algsed põhjused peresüsteemis, mistõttu peame esmaseks sobilikuks sekkumiseks lastega murede korral pereteraapiat. Me ei usu sellesse, et last on võimalik "korda teha" ilma vanemate poolse panustamiseta.

Väikelapsed ja noored lapsevanemad

 • Vanema ja lapse kontakti loomine ja arendamine
 • Imiku ja väikelapse arengu psüühiline toetamine

Lapsed

 • Downi sündroomiga lapsed            
 • Reti sündroomiga lapsed
 • Autismispektrihäirega lapsed
 • Aktiivsus- ja tähelepanu häirega lapsed
 • Traumeeritud lapsed (lein, väärkohtlemine, läbielamine)

Noored

 • ·Autismispektrihäirega noored
 • Aktiivsus- ja tähelepanu häirega noored
 • Enesehävitusliku käitumisega noored
 • Ärevushäirega ja sotsiaalse ärevusega noored
 • Traumeeritud lapsed (lein, väärkohtlemine, läbielamine)

Täiskasvanud

 • Sotsiaalne toimimine ja aktiivsus
 • Psüühilised erivajadused
 • Trauma ja keerulised suhted


Teenuste rahastamine

Meie juurde saab läbi KOV’de lastekaitse-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna poolse suunamise.

Samuti saab lapsevanem ise oma lapse eest tasuda ning püüame alati leida võimaluse rakendada tasu optimeerimiseks projektide ja toetusmeetmete vahendeid, et vanema osa vähendada.

Viime läbi teraapiaid ka haridusasutustes tugimeeskonnale tuge pakkudes (lasteaedades alates 3 aastastest kuni gümnaasiumiealisteni)

Kus me asume?

Meie keskus asub Raplas, kuid meie spetsialistid käivad teraapiatööd tegemas ka väljaspool - koolides, lasteaedades, KOVde ruumides.