Grupiteraapia on efektiivne sekkumismeetod, kus lisaks isiklikule protsessile saab grupis osaleja tuge ka grupiliikmetelt ja nende protsessist. Grupis on alati tagatud konfidentsiaalsus ja turvalisus kõigile osalejatele.

Kõiki meie gruppe juhendavad vastava grupi temaatika osas kvalifitseeritud spetsialist.